Privacyreglement

Privacy voor klant

Voor mij staat de privacy van mijn klanten voorop. Ik ben van mening dat de privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens fundamentele mensenrechten zijn en dat iedereen recht heeft op zelfbeschikking van zijn of haar persoonlijke gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend masseur, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Massagepraktijk de Kiezel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat wil zeggen dat ik in ieder geval:

Geen persoonlijke gegevens van u verzamel zonder dat u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Alle informatie die u mij geeft, wordt volledig vrijwillig gegeven. Wanneer er naar informatie gevraagd wordt, wordt u alleen naar die informatie gevraagd die strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw persoonlijke gegevens worden door mij alleen voor het doel gebruikt voor de tijd waarvoor u ze beschikbaar heeft gesteld in casus om antwoord te geven op uw vraagstelling of om de gevraagde dienst aan te kunnen bieden. Uw gegevens zullen nooit voor andere doelen of zaken gebruikt worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel dat het door u uitdrukkelijk gevraagd wordt.

Informatie over mijn klanten wordt zo lang bewaard als deze informatie noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen of tot het moment dat de klant vraagt de gegevens te verwijderen.

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Als Massagepraktijk de Kiezel ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze informatie, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit altijd via het contactformulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Massagepraktijk de Kiezel gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet op smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.